Despre limbi şi dialecte: ce este Singlish?

redwire-singapore-singlish-merlion

Singlish reprezintă o formă dialectală unică a limbii engleze vorbite în Singapore.  Este o limbă creolă ce s-a format începând cu secolele XVII-XIX, sub influenţa hotărâtoare a limbii engleze vorbite în coloniile britanice.

Treptat însă singlish a fost adoptată de toţi locuitorii Republicii Singapore, în ciuda campaniilor susţinute de guvernul singaporean de a descuraja folosirea singlish, în favoarea limbii engleze oficiale.

Are numeroase caracteristici creole şi a încorporat numeroase cuvinte şi reguli gramaticale din diferite dialecte chinezeşti, limba malaieziană şi limbi din India.

Din acest motiv, singlish se aseamană cu engleza malaieziană, aşa numita Manglish, un dialect al limbii engleze, ale cărui principale influenţe vin din malaieziană, în vreme ce Singlish primeşte cele mai numeroase influenţe din chineză (dialectele mandarin, hokkien ş.a.)

Una dintre caracteristicele fundamentale ale englezei vorbite în Singapore este folosirea anumitor cuvinte şi expresii specifice: “aiyah”- oftat şi exasperare, “cheem” – dificil de înţeles, “huh” – îmi cer scuze, “shiok” – ceva care îţi stimulează simţurile, sau sufixe utilizate pentru sublinierea unor propoziţii, precum “Ah”, “la”, “Lah”, “lor”, “meh”

Astfel, sufixul “ah” este folosit într-o frază pentru a accentua acordul, susţinerea faţă de mesajul interlocutorului, ca în exemplul : “Otherwise how she can work in Singapore ah?” (“În caz contrar, cum ar putea lucra în Singapore, nu-i aşa?”)

Sufixul “la” indică aserţiunea la ceea ce spune interlocutorul sau îi indică acestuia importanţa, gravitatea unei afirmaţii, ca în exemplul: “I cannot go Malaysia next month la”( “Nu pot merge în Malaiezia luna viitoare, este evident!”)

Există demersuri ca Singlish să fie recunoscută ca limbă. De exemplu, în 2007, Demos – o organizaţie think tank din Anglia, orientată către servicii publice, ştiinţă şi tehnologie, oraşe şi spaţii publice, artă şi cultură, securitate globală şi comunicare – recomanda ca Marea Britanie să accepte aceste noi forme ale limbii engleze, cum sunt Chinglish şi Singlish.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *